• 11-10-2017 12:14
Dinsdag 17 oktober vergadert de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. In een voorsessie bespreken regioraadsleden de onderwerpen die op de agenda van de regioraadsvergadering staan. Geïnteresseerde gemeenteraadsleden, burgers en maatschappelijke organisaties kunnen hierbij aanwezig zijn. Ook kunt u als burger bij de voorsessie inspreken.

De voorsessie van de regioraad wordt gehouden van 18.30 – 20.00 uur, in de Raadszaal van het Stadhuis van Amsterdam. In deze sessie komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
• de jaarlijkse bijstelling van de Investeringsagenda’s Weg, Fiets, OV en Verkeersveiligheid 2018;
• een presentatie over het programma van de Metropoolregio Amsterdam over Smart Mobility 2018-2021;
• een vooruitblik op de regioraad van 12 december 2017.

De vergadering van de regioraad vindt plaats vanaf 20.45 uur in de Raadszaal. Op de agenda staan onder andere als onderwerpen:
• de Bestuursrapportage 2017;
• de Bestuurlijke Organisatie en de Werkwijze van de Vervoerregio.

De beleidsstukken en volledige agenda’s zijn te vinden in de vergaderkalender op deze website. Voor meer informatie of om u aan te melden als inspreker tijdens de voorsessie van de regioraad kunt u bellen met de Vervoerregio Amsterdam: 020 - 527 37 00.

De vijftien gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam zetten zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Een gemeente heeft een gemeenteraad, de Vervoerregio heeft een regioraad. De regioraad bestaat uit raadsleden, wethouders en burgemeesters van de vijftien gemeenten. De regioraad beslist over onderwerpen die de gehele regio aangaan op het gebied van verkeer en vervoer.