Tekst (smal)

Vervoerplan Amstelland en Meerlanden 2019 vastgesteld

  • 23-7-2018 00:24
Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 19 juli 2018 kennis genomen van het vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2019 en geconstateerd dat het vervoerplan van Connexxion in overeenstemming is met de concessiedocumenten. Dit besluit is op 19 juli 2018 aan Connexxion bekend gemaakt. Het vervoerplan 2019 is in lijn met het vervoerplan 2018, plus enkele optimalisaties die in samenspraak met de betreffende gemeenten, reizigersadviesraad, Connexxion en Vervoerregio zijn doorgevoerd. De Adviescommissie Amstelland-Meerlanden en de Reizigersadviesraad hebben advies uitgebracht op dit vervoerplan. Het vervoerplan gaat in op 9 december 2018.

Onderstaand een overzicht van de optimalisaties:

  • Lijnen 165, 166 en 167 in Amstelveen worden omgevormd tot een ringlijn, die gekoppeld wordt aan lijn 174. Hiermee ontstaat vanaf 9.00 ‘s ochtends 2x per uur een verbinding tussen een aantal belangrijke locaties in Amstelveen (ziekenhuis, raadhuis, busstation);
  • Lijn 242 tussen Mijdrecht en Amsterdam Zuid rijdt vanaf december via de wijk Legmeer in Uithoorn. Hiermee wordt de bediening van deze wijk in de spits verhoogd. Op verzoek van de gemeente Amstelveen gaat deze lijn ook stoppen op de halte Grote Beer;
  • Op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 wordt een extra rit op lijn 174 van Amstelveen naar Uithoorn gereden;
  • In het vervoerplan 2018 zijn in overleg met de betreffende gemeenten een aantal wensen doorgevoerd (behoud lijn 145, uitbreiding bedieningstijden 199 en AML Flex). Deze zijn in 2018 door het dagelijks bestuur van de Vervoerregio gefinancierd. Op verzoek van de Vervoerregio heeft Connexxion deze extra inzet in 2019 structureel in het vervoerplan verwerkt. Deze wordt gecompenseerd door op lijn 341 tussen Schiphol en Amsterdam Zuid in plaats van 8x per uur 4x per uur te gaan rijden. Dit past binnen de eisen en is in lijn met de reizigersaantallen.
  • Lijn 341 rijdt tussen Hoofddorp Station en Schiphol via de Abdijtunnel. Dit bespaart naar verwachting ca. 6 minuten.

Zoals vermeld zijn deze wijzigingen een aanvulling op het vervoerplan 2018. Dit vervoerplan is te vinden op de website van Connexxion. https://www.connexxion.nl/hoe-vaak-en-waar-rijden-we/1437
In het najaar zal Connexxion de exacte wijzigingen naar reizigers en bewoners gaan communiceren.

Tegen het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 19 juli 2018 kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb') binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Toelichting op deze mededeling:

Een bezwaarschrift kan worden ingediend door een belanghebbende. Onder belanghebbende wordt op grond van artikel 1:2, lid 1 Awb verstaan "degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken". Dit geldt voor de concessiehouder, Connexxion, omdat het vervoerplan een concretisering van het Concessiebesluit vormt. Belangen van anderen zullen, op grond van vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, niet snel als rechtstreekse belangen worden aangemerkt. Zo zal dit voor belangen van reizigers slechts het geval zijn, indien het belang zo specifiek is dat een reiziger zich hiermee in voldoende mate onderscheidt van de algemene groep van openbaar vervoergebruikers. Uiteraard staat het reizigers of anderen vrij bezwaar te maken tegen het besluit van het dagelijks bestuur. Zij moeten er echter rekening mee houden dat het dagelijks bestuur hun bezwaarschrift waarschijnlijk niet inhoudelijk kan beoordelen.