Tekst (1 kolom, smal)

Zienswijze Beleidskader Mobiliteit

1 november 2017
Gemeenten en maatschappelijke organisaties kunnen tot 7 november 2017 hun zienswijze indienen op het concept Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio. Het Beleidskader Mobiliteit geeft richting aan de activiteiten van de Vervoerregio voor de komende jaren. Jaren waarin we moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers neemt toe. Dat heeft meer fietsen, openbaar vervoer, auto's, goederenvervoer en luchtvaart tot gevolg. ICT speelt een steeds grotere rol in ons mobiliteitssysteem, waardoor meer actuele informatie beschikbaar is. Deze ontwikkelingen zijn gunstig voor de regio, maar stellen ons tegelijkertijd voor stevige uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Vijf strategische opgaven

Het concept Beleidskader is de afgelopen maanden opgesteld. Er zijn vijf strategische opgaven waaraan de inspanningen en investeringen van de Vervoerregio een bijdrage moeten leveren. Deze opgaven zijn:
1. Van modaliteit naar mobiliteit: een betere integratie van bestaande vervoerwijzen
2. Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem: meer aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid
3. Een prettige en veilige reis: meer aandacht voor comfort, beleving, veiligheid en informatie
4. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar: meer aandacht voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit
5. Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken: ondersteuning van verdichtingsopgaven.

Uitwerking in investeringsprogramma’s

Het Beleidskader Mobiliteit wordt in investeringsprogramma’s en openbaar vervoerconcessies uitgewerkt tot concrete verbetermaatregelen en projecten. Daarmee heeft het Beleidskader ook invloed op de programmabegroting van de Vervoerregio. Bestaande afspraken over projecten tussen de Vervoerregio en haar partners worden uiteraard gerespecteerd. Het uitwerken van het Beleidskader gebeurt in samenwerking met onze regionale partners.

Status

Het Beleidskader is een uitwerking van de Strategische Visie Mobiliteit, die vorig jaar is opgesteld door de Vervoerregio en de convenantpartners (convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer) en in december 2016 is vastgesteld door de Regioraad. Het Beleidskader Mobiliteit zal het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) uit 2004 vervangen.

Vervolg besluitvorming

In de regioraad van 17 oktober 2017 is het concept Beleidskader bediscussieerd door de raadsleden. De ingediende zienswijzen worden op 16 november 2017 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, waarna een Nota van Beantwoording wordt opgesteld. De Nota van Beantwoording wordt voorgelegd aan de Regioraad van 12 december 2017, die dan de definitieve versie van het Beleidskader kan vaststellen. 

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.