Tekst (smal)

Extra Regioraadsessie voor concessie Amstelland Meerlanden

  • 4-4-2016 19:03
Tijdens de inspraakperiode op het ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding van de concessie Amstelland Meerlanden 2018 (van  1 feb t/m 21 maart 2016) hebben hun reactie kunnen geven op de minimumeisen die de Stadsregio stelt aan de toekomstige vervoerder in Amstelland Meerlanden.

De Stadsregio heeft  formele adviezen ontvangen van de adviescommissies Amstelland Meerlanden, Amsterdam, Zaanstreek en Waterland, de Reizigers Advies Raad, Schiphol en van aangrenzende concessieverleners. Ook zijn er vanuit verschillende instanties, (bewoners)verenigingen, bedrijven en individuele burgers veel reacties binnengekomen. Deze reacties hadden betrekking op de verschillende onderwerpen in het Programma van Eisen, waaronder het vervoerkundig netwerk, duurzaamheid en de tarieven.

Reactienota

Alle reacties en adviezen worden verwerkt in een Reactienota, waarin de Stadsregio aangeeft of, en zo ja, op welke wijze de adviezen en reacties in het definitieve Programma van Eisen worden verwerkt. Op 21 april 2016 neemt het dagelijks bestuur een voorgenomen besluit over de Reactienota en het definitieve Programma van Eisen.

Extra sessie

Naar aanleiding van vragen op het ontwerp Programma van Eisen tijdens de vorige regioraad heeft portefeuillehouder OV Pieter Litjens toegezegd om de Reactienota en het definitief Programma van Eisen nog niet (definitief) vast te laten stellen door het dagelijks bestuur op 21 april 2016, maar slechts een voorgenomen besluit te nemen over beide documenten. Op 10 mei wordt een extra Regioraadsessie georganiseerd om de Reactienota en de verwerking van de reacties in het Programma van Eisen te bespreken met de raadsleden.

Vervolg

Het definitief Programma van Eisen inclusief de Reactienota wordt volgens de huidige planning op 9 juni 2016 vastgesteld door het dagelijks bestuur en in de Regioraad van 14 juni 2016 ter kennisname worden aangeboden. De inschrijfperiode voor de vervoerders zal naar verwachting begin juni 2016 starten.