Tekst (smal)

Ondertekening VENOM samenwerkingsovereenkomst en Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

  • 21-12-2016 11:57
Op 9 december werden twee belangrijke samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van verkeer en vervoer ondertekend. Vijftien partners in de Metropoolregio Amsterdam tekenden de derde samenwerkingsovereenkomst voor het regionale verkeersprognosemodel VENOM. De provincies Flevoland en Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Lelystad en Almere ondertekenden de verlenging en actualisatie van het Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer uit 2015, om de samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer te intensiveren.

Verkeersprognosemodel VENOM

VENOM is een rekenkundig hulpmiddel waarmee effecten van projecten, maatregelen en beleid op de beschikbare ruimte, de mobiliteit en de infrastructuur onderzocht kunnen worden. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst verlengden de 15 partners de samenwerking die in 2007 is gestart. Naast de hierboven genoemde vijf convenantspartijen zijn dit ProRail, Rijkswaterstaat, Regio Gooi en Vechtstreek, Regio Zuid-Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad.

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Met het convenant uit 2015 werd door de betrokken partijen ingespeeld op een oproep van het Rijk om de bestuurlijke samenwerking  te verbeteren. In het nu geactualiseerde convenant is het accent verlegd naar een intensievere regionale samenwerking op inhoudelijke basis om complexe verkeers- en vervoervraagstukken in de regio Amsterdam – Almere op te lossen. De Strategische Visie Mobiliteit vormt de inhoudelijke basis van dit convenant. Het convenant zal met ingang van 1 januari 2017 in werking treden.