Tekst (smal)

VENOM aanvragen

  • 7-7-2017 13:22
Het vigerende model (VENOM2016) kan via onderstaand formulier worden aangevraagd door alle partners. De afnemer en gebruiker moeten op de hoogte zijn van en akkoord gaan met de bijgevoegde leveringsvoorwaarden en bijsluiter. Aan andere afnemers/gebruikers dan de partners kan een gebruikersvergoeding worden gevraagd. Afnemer en gebruiker zijn verplicht om na afronding van de modelstudie onderstaand evaluatieformulier in te vullen.