Tekst (smal)

VENOM documenten

  • 7-7-2017 13:22
In het VENOM-handboek zijn alle richtlijnen en afspraken met betrekking tot de toepassing, presentatie, afstemming en aansluiting van het regionale verkeersmodel VENOM opgenomen. Het handboek vormt samen met de VENOM-overeenkomst de basis voor de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. De VENOM-kaders omvatten de richtlijnen voor de toetsing en beoordeling van de model in- en uitvoer. Hiermee wordt de kwaliteit en plausibiliteit van de modelresultaten bepaald en vastgelegd.