Tekst (smal)

Dagelijks bestuur bespreekt metro varianten met Regioraad

Bijlmer en Diemen behouden rechtstreekse verbinding met Amsterdam Centraal
  • 25-9-2017 09:31
Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft zich uitgesproken voor een voorkeursvariant voor de metrolijnvoering vanaf maart 2019 (nog geen exacte datum bekend). Met deze variant verdwijnen geen extra rechtstreekse verbindingen en wordt het aantal overstappen beperkt.
Daarnaast wordt op deze manier een eventuele uitwijkroute (via de Oostbuis) per metro tussen CS en Station Zuid behouden in geval van stremming van de Noord/Zuidlijn.

In maart 2019 stopt de bediening van de Amstelveenlijn met metrolijn 51 vanwege werkzaamheden voor ZuidasDok en de ombouw van de Amstelveenlijn. Dit is voor de Vervoerregio en GVB aanleiding geweest om een gezamenlijke studie te starten naar de mogelijke gewenste lijnvoering vanaf 2019 voor het Amsterdamse metronetwerk. De belangrijkste wijziging, ten opzichte van nu, is dat lijn 51 vanaf Amsterdam Zuid niet meer naar Amstelveen rijdt, maar via de route van lijn 50 naar de Isolatorweg. 

De keuze voor deze variant leidt niet tot ingrijpende wijzigingen voor de reizigers, kent een goede balans tussen aanbod en vraag en biedt de mogelijkheid om op basis van de effecten op het reisgedrag van de Noord/Zuidlijn tot een keuze voor de lange termijn te komen. Als over enkele jaren inzichtelijk is wat de effecten op het reisgedrag zijn van de Noord/Zuidlijn, kan gekozen worden voor een ander metronet. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan een ontvlochten variant (1 metrolijn per traject).

Protest

Met name voor de reizigers uit de Bijlmer en Diemen is dit goed nieuws.  Zij behouden hun rechtstreeks verbinding met Amsterdam Centraal. De afgelopen periode is volop actie gevoerd voor het behoud van een rechtstreekse verbinding tussen Gaasperplas en Centraal.
“Ik ben blij dat we een variant hebben gekozen waarbij we ook voor de Bijlmer, Diemen, Buitenveldert en Amstelveen een zo optimaal mogelijke verbinding behouden” aldus Pieter Litjens, portefeuillehouder openbaar vervoer.


Vervolg

Na de consultatie van GVB zal in oktober een concept lijnvoeringvoorstel ingediend worden. Zoals gebruikelijk wordt ook de ReizigersAdviesraad geconsulteerd. Consultatie van de regioraad vindt plaats in de voorsessie van 26 september. Er is tijdens de plenaire Regioraad sessie van 17 oktober ook gelegenheid om het concept lijnvoeringvoorstel van GVB te bespreken. Op 16 november neemt het DB een besluit over de metrolijnvoering als vooruitgeschoven onderdeel van het vervoerplan 2019.