Tekst (smal)
  • 23-10-2017 13:44
Op 17 oktober vond de Regioraad plaats. Daar is onder andere de gewenste samenstelling van het bestuur van de Vervoerregio besproken. Het uitgangspunt bij de start van de Vervoerregio was het zoveel mogelijk continueren van de huidige werkwijze en de bestuurlijke organisatie van de Stadsregio. De Regioraad heeft al in 2016 op advies van de projectcommissie Bestuurlijke Toekomst een aantal aandachtspunten benoemd voor het optimaliseren van de organisatie en werkwijze, waaronder de samenstelling van de bestuursorganen.

Na een consultatieronde blijkt dat het merendeel van de gemeenten bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode in 2018 de Regioraad wil verkleinen naar zo'n 50 leden en het Dagelijks Bestuur naar 3 leden. Dit vraagt om een formele bekrachtiging via een wijziging van de gemeenschappelijke regeling, wat nu in gang is gezet. In 2020 volgt een evaluatie van de gewijzigde samenstelling van de bestuursorganen en de werkwijze van de Vervoerregio. De uitkomsten daarvan zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten. De gemeenten worden geïnformeerd over de uitkomsten van de consultatie en het besluit van de Regioraad.