Tekst (smal)

'Smart mobility is een speurtocht naar nieuwe kansen'

  • 23-10-2017 14:07

Interview Julie van Heteren
Na haar studie Planologie werkte Julie van Heteren bij de gemeente Amsterdam en was er vele jaren afdelingshoofd Verkeersmanagement. Daar kwam ze al met smart mobility in aanraking. Toen ze de mogelijkheid kreeg om als programmamanager Smart Mobility bij de Vervoerregio aan de slag te gaan, greep ze die kans: ‘Ik hou ervan om mensen en techniek met elkaar te verbinden.’


Wat maakt smart mobility zo interessant?

‘Smart mobility is een heel breed onderwerp. Het is de digitalisering van de mobiliteit. Aan de ene kant gaat het over verkeer en techniek en aan de andere kant over mensen, dat vind ik een boeiende combinatie. Hoe bezorgen we mensen een goede reis van A naar B? En wat betekent smart mobility voor de rol van de overheid? Dat zijn belangrijke vragen waar we voor staan. Als we blijven doen wat we doen, dan zijn de regio en de stad niet voldoende efficiënt meer te bereiken. Smart mobility biedt oplossingen voor een betere bereikbaarheid. De overheid moet daarin meegaan en dat is een voortdurende speurtocht naar nieuwe kansen; soms abstract en soms concreet.

’Welke reële kansen zie je voor deze regio?

‘Ik zie een aantal kansrijke ontwikkelingen. Zo worden voertuigen steeds slimmer. Daarnaast ontstaan er door informatietechnologie nieuwe diensten die de reiziger meer maatwerk en flexibiliteit kunnen bieden. Deze zogenoemde ‘Mobility as a Service’ concepten, oftewel MaaS, krijgen steeds meer vorm. Ze geven de reiziger van deur tot deur reisadvies via een app, over alle mogelijke vervoermiddelen, van fiets tot auto en OV. Een andere ontwikkeling is dat objecten steeds meer met elkaar verbonden worden. Zo kan een slimme auto contact maken met een slim verkeerslicht en op die manier de doorstroming van het verkeer beïnvloeden. Ten slotte zien we een enorme toename van allerlei soorten data, die we kunnen gebruiken voor het verbeteren van de beleidsontwikkeling.’

Voor welk probleem is smart mobility eigenlijk een oplossing?

‘Smart mobility is geen doel op zich maar een middel om onze beleidsdoelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling te bereiken. MaaS concepten kunnen leiden tot minder auto’s op de weg en slimme verkeerslichten kunnen de doorstroming van het verkeer bevorderen. Daarnaast kan smart mobility bijdragen aan een betere verkeersveiligheid, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van sensoren in de dode hoek van een vrachtwagen. Duurzaamheid is een ander uitgangspunt, we willen als overheid steeds meer schone voertuigen. En smart mobility biedt met nieuwe startups en initiatieven een flinke impuls aan de economie. Dat kan weer bijdragen aan een gunstig vestgingsklimaat voor bedrijven in de Amsterdamse regio.’

In hoeverre moet de rol van de overheid veranderen?

‘Het aanleggen en onderhouden van wegen en verkeersmanagement zijn taken van de overheid. Met de komst van slimme apps en andere technologieën krijgen marktpartijen een groeiende rol in verkeersmanagement, bijvoorbeeld door het aanbieden van routeplanners. Als overheid moeten we onze positie bepalen en kijken aan welke knoppen we kunnen, willen of moeten draaien om tot goede maatschappelijke resultaten te komen en schadelijke ontwikkelingen te beperken. We moeten we ook oog houden voor de risico’s van smart mobility. Als we bijvoorbeeld overal zelfrijdende auto’s in de stad introduceren dan zou het verkeer volledig vast komen te staan. De overheid moet in elk geval niet gaan doen wat de markt al doet maar moet de ontwikkelingen wel nauwgezet volgen en bedenken hoe we ze positief kunnen inzetten.’

Je werkt als programmamanager smart mobility voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Tot welk resultaat moet dit project leiden?

‘Het doel van het programma is het aanjagen en verbinden van smart mobility toepassingen die bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van  de stad en de regio. Met het programma willen we kennis en inzicht delen om ervoor te zorgen smart mobility ons ook echt gaat helpen, zonder ongewenste neveneffecten. Dat doen we door ons te richten op de thema’s data, voertuigtechnologie, digitale en fysieke infrastructuur en MaaS. Er gebeurt al heel veel in de Metropoolregio maar nog niet gecoördineerd of gezamenlijk. Vanuit het programma gaan we overzicht creëren op wat er al gebeurt en ervoor zorgen dat onze MRA-partners weten wat er speelt. Ook kunnen we leren van de ervaringen van de projecten en pilots die al plaatsvinden. We zoeken hierbij de samenwerking met bedrijven en kennisinstituten. Zo ontstaat een netwerk van mensen met expertise op de verschillende vlakken van smart mobility. Verder gaan we ontwikkelingen ondersteunen door het leveren van kennis of door mensen uit ons netwerk te koppelen aan projecten. En waar nodig ondersteunen we onderzoek. We beschikken over financiering om ontwikkelingen aan te jagen of net dat ene zetje in de rug te kunnen geven.

Wat wordt de eerstvolgende mijlpaal?

De eerstvolgende mijlpaal is het opleveren van het programmaplan Smart Mobility. Dat leggen we in december voor aan het Platform Mobiliteit. In 2018 organiseren we een startbijeenkomst voor alle betrokken partijen. Tegelijkertijd maken we een investeringsagenda Smart Mobility voor de Vervoerregio, met als doel een boost te geven aan potentiële projecten in de vijftien gemeenten. Daarvoor maken we binnenkort een ronde langs de gemeenten. Volgend jaar zal deze agenda klaar zijn voor besluitvorming.’

Hoe vind je je weg in deze wereld van netwerken, verandering en nieuwe initiatieven?

‘Door regelmatig naar bijeenkomsten te gaan en steeds nieuwe kennis te vergaren en te delen. Interesse in techniek heb je wel nodig in deze wereld. Ik hou ervan om te verbinden, in dit geval mensen en techniek. Daarbij loop je soms tegen 100 dingen tegelijk aan maar je vind ook weer nieuwe oplossingen waardoor je toch steeds een stap vooruit komt.’


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.