Tekst (smal)

Regionale Thermometer Mobiliteit

  • 31-5-2018 14:19
De Vervoerregio Amsterdam heeft onlangs de Regionale Thermometer Mobiliteit gepubliceerd. Deze publicatie geeft met cijfers, kaarten en visualisaties een beeld van de mobiliteit in de vijftien gemeenten in de vervoerregio. Daarbij wordt ook gekeken naar het noordelijk en zuidelijk deel van de regio en Amsterdam.

In de Regionale Thermometer komen verschillende onderwerpen aan de orde rond verkeer en vervoer, evenals de demografische en ruimtelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de mobiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om:
-              De ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen in de gemeenten
-              Het bezit van auto’s, scooters en brommers
-              Welke vervoermiddelen gebruiken mensen het meest per gebied, leeftijdsklasse of reismotief?
-              Reizigersstromen met bus, tram en metro, aantal in- en uitstappers op stations
-              Aantallen verkeersdoden en ernstig gewonden.

De Regionale Thermometer laat de ontwikkeling zien van de afgelopen periode, de meest recente stand van zaken en bij sommige onderwerpen ook de prognose voor de toekomst.

Gemeenten ondersteunen bij maken van beleid

Met de informatie in de Regionale Thermometer Mobiliteit wil de Vervoerregio bestuurders, raadsleden, gemeenten, bewoners en andere belangstellenden informeren en ondersteunen bij het maken van beleid. Het document biedt informatie die iedereen vrij kan gebruiken voor bijvoorbeeld onderzoek en publicaties. Bij het maken van de publicatie is allerlei informatie gecombineerd die al via diverse bronnen beschikbaar was, zodat deze beter gebruikt kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om het landelijke mobiliteitsonderzoek ODiN van het CBS. De Vervoerregio heeft nauw samengewerkt met de gemeente Amsterdam: daarbij heeft de eerder verschenen Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid  als voorbeeld gediend voor de Regionale Thermometer Mobiliteit.

Voor deze eerste editie van de Regionale Thermometer Mobiliteit zijn vooral cijfers gebruikt die tot en met 2016 of begin 2017 zijn geactualiseerd. De Vervoerregio zal de Regionale Thermometer in 2019 opnieuw actualiseren.