Tekst (smal)

Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 aangeboden aan minister

  • 22-11-2019 11:28

De bereikbaarheid in de regio Noord-Holland en Flevoland staat onder druk. Onderzoeken laten zien dat de groei van het aantal reizigers en de geplande realisatie van een groot aantal nieuwe woningen tot knelpunten in de verkeersstromen leiden als niet wordt ingegrepen. De samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland hebben daarom een gezamenlijke ambitie ontwikkeld: het ‘Regionale OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland & Flevoland’. De rapportage is aangeboden aan minister van Nieuwenhuizen bij het bestuurlijk overleg MIRT.

 

Het toekomstbeeld omvat een voorkeursnetwerk 2040 dat bestaat uit vele maatregelen en projecten met als basis hoogwaardige openbaar vervoerlijnen (HOV) voor tram, bus, metro en trein. Het gaat daarbij om het realiseren van een schaalsprong in het openbaar vervoer, door nieuwe verbindingen en het versterken van bestaande verbindingen. De snelheid van het reizen en de betrouwbaarheid van de dienstregeling worden daarmee verhoogd. In een intensief proces met alle deelregio’s, het Rijk, de spoorsector, de OV-bedrijven en de reizigersorganisaties zijn in de afgelopen twee jaar de  kansrijke maatregelen geïnventariseerd. Het voorkeursnetwerk is nadrukkelijk geen blauwdruk maar vormt de gezamenlijke adaptieve inzet van de opdrachtgevers waarmee naar verwachting de toekomstige mobiliteits- en leefbaarheidsopgaven adequaat aangepakt kunnen worden.

Projecten voorkeursnetwerk

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp, het sluiten van de kleine metroring tussen Isolatorweg en Amsterdam CS én de IJmeerverbinding die Almere Centrum en Pampus aansluit op het Amsterdamse metronet, moeten samen zorgen voor ruimte op het nationale spoornetwerk. Zo kan het aantal treinen in heel Noord-Holland en Flevoland worden geoptimaliseerd. Op elke corridor wordt ingezet op de combinatie van frequente sprinters en intercity’s. Voorbeelden zijn een intercity tussen Almere-Hilversum-Utrecht, directe verbindingen van Hoorn en Alkmaar met Schiphol én een verhoging van de frequentie van de treinen. Het voorkeursnetwerk bevat een HOV-verbinding tussen Haarlem en Schiphol-Noord. Ook zijn er ruim dertig verschillende projecten voor versterking van het hoogwaardige busnetwerk opgenomen, waaronder op korte termijn verdiepend onderzoek naar HOV in de Zaancorridor.

Regionale ambities

Met het aanbieden van het Regionaal OV Toekomstbeeld aan het Rijk tijdens het BO-MIRT geven de overheden invulling aan de vraag van de minister om de regionale ambities met betrekking tot het regionale openbaar vervoer aan te geven. Dit als inbreng voor de landelijke uitwerking van het OV Toekomstbeeld, dat onder regie van het Rijk wordt uitgevoerd.

Betrokken partijen

Het Regionale OV Toekomstbeeld 2040 is opgesteld door de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Amsterdam en Almere en de Vervoerregio Amsterdam. Er is ook advies ingebracht door vertegenwoordigers van alle deelregio’s binnen beide provincies en van NS, ProRail, het Ministerie van I&W, GVB, Connexxion en Reizigersvereniging ROVER.

Vervolgproces  
Om het voorkeursnetwerk 2040 te kunnen realiseren, is volgens de rapportage circa 15 miljard euro aan investeringen nodig. Dit vraagt om inzet van alle betrokken partijen, de regio, het Rijk en het bedrijfsleven. De overheden in de regio zullen verdere afspraken maken over de status van vervolgstudies en over het starten van regionale cofinanciering.

De Regionaal OV Toekomstbeeld 2040 met bijlagen en aanbiedingsbrief zijn hier te downloaden.


Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.