Tekst (smal)

Kennisgeving Vervoerplan Amstelland - Meerlanden 2021 vastgesteld

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft op 11 juni 2020 kennis genomen van het vervoerplan Amstelland-Meerlanden 2021 en geconstateerd dat het vervoerplan van Connexxion in overeenstemming is met de concessiedocumenten. Dit besluit is op 11 juni 2020 aan Connexxion bekend gemaakt. De Adviescommissie Amstelland-Meerlanden en de Reizigers Advies Raad (RAR) hebben advies uitgebracht op het dit vervoerplan en het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de uitgebrachte adviezen. Het vervoerplan gaat in op zondag 13 december 2020. 

Een selectie van de voorstellen in het vervoerplan:
Lijn 149 Flex omzetten in vaste bus (8- persoons) als uurdienst op werkdagen
Lijn 162 Hogere frequentie tussen Lisse(rbroek) en Getsewoud (keerlus)
Lijn 163 Flex omzetten in vaste bus (in principe 8-persoons) als uurdienst op werkdagen
(in middagspits per as. augustus) en via Arnolduspark naar Hoofddorp Centrum
Lijn 164 Flex omzetten in vaste bus (8-persoons) als uurdienst op werkdagen
Lijn 171 Route via Zwarteweg en eindpunt busstation Zwarteweg (na HOVASZ gereed)
Doortrekken naar centrum Aalsmeer vanaf nieuwe busstation Aalsmeer
Zwarteweg (indien rendabel/gesubsidieerd)
Lijn 174 Hogere frequentie tussen Uithoorn Meerwijk en Uithoorn Busstation (zie 242)
Lijn 180/181 Strekken Schiphol Rijk Boeingavenue
Lijn 192 Andere route in Badhoevedorp vanwege centrumplannen Badhoevedorp
Lijn 195/N95 Via nieuwe centrumhalte Badhoevedorp
Lijn 198 Wordt (conform bestek) opgeheven als HOVASZ gereed is
Lijn 199 Doortrekken naar Amstelland ziekenhuis en busstation Amstelveen
Lijn 242/274 Andere bediening Mijdrecht (zie lijn 342) ten faveure van meer spitsritten lijn 174
(274) in Uithoorn
Lijn 255 Hogere frequentie in de spitsuren
Lijn 300 Evt. hogere frequentie in spits omdat er 18 meter ZE voertuigen gaan rijden
Lijn 340 Strekken door Aalsmeer (als HOVASZ gereed is)
Inkorten tot Uithoorn
Lijn 342 Doorrijden naar Mijdrecht
Hogere frequentie (in spits) tussen Mijdrecht en Uithoorn
Tijdelijk route via N201 (zolang HOVASZ niet gereed is)
Via Floriworld en Uithoorn Noord (als HOVASZ gereed is)
Lijn 347/348/N47 Grote Beer handhaven en niet halteren bij Startbaan
Lijn 356 Evt. hogere frequentie in spits omdat er 12 meter ZE voertuigen gaan rijden
Lijn 357/N57 Tijdelijk langere route via Aalsmeer (zolang HOVASZ niet gereed is)
Strekken via busstation Zwarteweg en halte Floraholland (als HOVASZ gereed is)
Extra R-net halte introduceren ten behoeve van bedrijventerrein de Loeten
Lijn 358 Tijdelijk langere route via Aalsmeer (zolang HOVASZ niet gereed is)
Strekken via busstation Zwarteweg en halte Floraholland (als HOVASZ gereed is)
Extra R-net halte introduceren ten behoeve van bedrijventerrein de Loeten (als
HOVASZ gereed is)
Lijn 401 In ochtendspits; tot Spaarne Gasthuis en frequentie verdubbelen

Tegen het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 11 juni 2020 kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb') binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Toelichting op deze mededeling:

Een bezwaarschrift kan worden ingediend door een belanghebbende. Onder belanghebbende wordt op grond van artikel 1:2, lid 1 Awb verstaan "degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken". Dit geldt voor de concessiehouder, Connexxion, omdat het vervoerplan een concretisering van het Concessiebesluit vormt. Belangen van anderen zullen, op grond van vaste jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, niet snel als rechtstreekse belangen worden aangemerkt. Zo zal dit voor belangen van reizigers slechts het geval zijn, indien het belang zo specifiek is dat een reiziger zich hiermee in voldoende mate onderscheidt van de algemene groep van openbaar vervoergebruikers. Uiteraard staat het reizigers of anderen vrij bezwaar te maken tegen het besluit van het dagelijks bestuur. Zij moeten er echter rekening mee houden dat het dagelijks bestuur hun bezwaarschrift waarschijnlijk niet inhoudelijk kan beoordelen.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.