Tekst (1 kolom, smal)

Knooppunt A10-N247-s116 (KANS)

De aansluiting van de N247 en de s116 is de drukste aansluiting op de A10 van Amsterdam. Door ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord, Purmerend, Waterland en de voltooiing van de Noord/Zuidlijn komt de bereikbaarheid van dit gebied, zowel voor het autoverkeer als het OV, nog meer onder druk te staan. Om de doorstroming voor zowel weggebruikers als OV-reizigers te verbeteren, onderzoeken we maatregelen om de doorstroming op het knooppunt te verbeteren. Dit doen we in de planstudie Knooppunt A10-N247-s116 (KANS). De Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat werken hier samen aan.

Planstudie KANS

Het doel van de planstudie is om informatie te verkrijgen om een voorkeursalternatief te kiezen. De maatregelen van het voorkeursalternatief moeten zorgen voor een betere doorstroming van het auto- en busverkeer op het knooppunt A10-N247-s116 (KANS). De onderzoeken van de planstudie KANS zijn afgerond en de rapportages zijn gereed. Op basis daarvan is de voorkeur voor het alternatief “beter benutten” naar voren gekomen. Dit alternatief is gericht op het efficiënter gebruiken van de bestaande infrastructuur. Het doel is om met een aantal relatief eenvoudige maatregelen de doorstroming van het verkeer te verbeteren. In de periode februari – augustus 2019 is een zogenoemde tussenfase ingelast. Deze fase was nodig om een aantal maatregelen in meer detail te onderzoeken. Ook die fase is nu afgerond. Het eindrapport van de planstudie met een beschrijving van het voorlopig voorkeursalternatief is hieronder te downloaden.  

Reactietermijn en vervolgproces

Omwonenden en belanghebbenden konden van 2 september tot en met 13 oktober 2019 reageren op het rapport van de planstudie en het voorlopig voorkeursalternatief (VVKA). De reactietermijn is inmiddels gesloten. Reacties van de omgeving worden beantwoord in een Nota van Antwoord, waarin reacties geanonimiseerd worden weergegeven. Alle indieners kunnen in het eerste kwartaal van 2020 een inhoudelijk antwoord op hun reactie verwachten. Op basis van de reacties van bewoners en belangstellenden, nemen de partners eind 2019 / begin 2020 een besluit over een definitief voorkeursalternatief. Met het definitief vaststellen van het voorkeursalternatief en het vastleggen van afspraken over de taakverdeling in de volgende fase, wordt de planstudie begin 2020 afgerond. Dit betekent ook de start van de vervolgfase: de planuitwerking KANS, die de realisatie van infrastructurele maatregelen mogelijk moet maken. Daarbij volgt het reserveren van benodigde budgetten en het opstellen van contractdocumenten voor een aanbesteding en realisatie. Het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen zal vanaf 2021 plaatsvinden.

Voorgaand proces

In 2017 is door de vier samenwerkende partners een verkenning uitgevoerd naar het Knooppunt A10-N247-s116. De hoofdconclusie van de verkenning KANS is, dat wanneer geen maatregelen worden getroffen, het verkeer op het knooppunt in de toekomst ernstige vertraging ondervindt. Dat geldt in mindere mate voor busverkeer dat (grotendeels) over eigen infrastructuur beschikt. Daar waar auto en bus samenkomen (onder andere bij het op- en afrijden busstation Noord, het eindstation van de Noord/Zuidlijn) ondervindt ook de bus ernstige vertraging. In het Eindrapport Verkenning KANS en de Quick scan Ruimte A10-noord staan de resultaten van de verkenning uitgebreid beschreven. Beide rapporten kunt u hieronder downloaden. 

Vervolgens is bij start van de planstudie in februari 2018 een Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze nota stond omschreven wat het verkeersprobleem is, welke alternatieven voor een mogelijke oplossing worden onderzocht en welke onderzoeken hiervoor worden uitgevoerd. Tijdens de reactieperiode heeft de omgeving gereageerd op de NRD. De reacties zijn gebundeld in een Nota van Antwoord en, voor zover mogelijk of relevant, meegenomen in de definitieve NRD. De definitieve Nota Reikwijdte en detailniveau en de Nota van antwoord kunt u hieronder downloaden. 

Contact

Voor meer informatie over de planstudie, kunt u e-mailen naar de projectorganisatie KANS via planstudiekans@vervoerregio.nl of bellen naar 020 - 527 3700. Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.