Banner met afbeeldingen
  • Weg /Auto

Tekst (1 kolom, smal)

Werken aan verbetering van de infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets

Het doel is het vergroten van de bereikbaarheid in de Vervoerregio Amsterdam. Daarvoor werkt de Vervoerregio samen met haar partners aan beleid, de voorbereiding en uitwerking van infrastructuurprojecten en het beheren van programma's. De Vervoerregio ontvangt hiervoor een jaarlijkse uitkering van het Rijk, de Brede Doeluitkering (BDU), van circa 456,9 miljoen euro.


Tekst (3 kolommen)

Taken en rol

De Vervoerregio ontwikkelt beleid voor het gebruik van het bestaande wegennet en de openbaar vervoer- en fietsnetwerken, om problemen op te lossen en de kwaliteit van de systemen te vergroten. Daarbij wordt aandacht besteed aan vernieuwing, onderhoud en het optimaliseren van de verkeersveiligheid. De Vervoerregio Amsterdam heeft een trekkende of een begeleidende rol. Kenmerkend voor de aanpak van de Vervoerregio is het laten samenkomen van belangen van de verschillende partijen.

Investeringsagenda Weg

Voor het wegverkeer is de Investeringsagenda Weg opgesteld. De Investeringsagenda Weg beslaat de periode tot 2035 met een doorkijk naar 2040. De ambitie is om in die periode 500 miljoen euro te investeren in het vervoerregionale wegennet ter verbetering van de bereikbaarheid. Dat is nodig om gelijke tred te houden met de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio. Het soort verbeteringsmaatregelen varieert van verkeersmanagement en innovatieve oplossingen tot wegverbredingen en nieuwe verbindingen.
In het programma van de Investeringsagenda Weg staan de projecten, maatregelen en andere activiteiten van de betrokken partijen genoemd, inclusief de financiële reserveringen. Zo wordt de samenhang tussen de investeringen beter zichtbaar. En wordt het ook snel duidelijk waar ze elkaar versterken.

Financiering

Wegbeheerders kunnen in overleg met de Vervoerregio afspraken maken over een financiële bijdrage voor het realiseren van projecten voor het verbeteren van de regionale bereikbaarheid. Hiervoor is een speciale webtool beschikbaar Klik hier om naar deze pagina's te gaan.


Afbeeldingen (alleen headers)