Banner met afbeeldingen
 • Regioraad

Tekst (2 kolommen)

De Regioraad

De Regioraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de Vervoerregio, telt 59 zetels. De besturen van de betrokken gemeenten kiezen zelf hun vertegenwoordigers, veelal leden uit de eigen raad.

De regioraad bijwonen

De vergaderingen van de Regioraad zijn openbaar en online live te volgen. Burgers en pers kunnen de vergaderingen bijwonen vanaf de publieke tribune. Ambtenaren die vergaderingen willen bijwonen kunnen zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Vervoerregio Amsterdam (020 527 37 00).

Inspreken bij de Regioraad

Belanghebbende burgers en organisaties/bedrijven hebben inspraak bij de besluiten van de regioraad.
Voorafgaand aan de vergadering wordt de besluitvorming in de raad voorbesproken in twee sessies: de sessie Verkeer & Vervoer en de sessie Ruimte, Wonen en Economie. Bij deze sessies hebben belanghebbende burgers en organisaties/bedrijven de gelegenheid om in te spreken. De maximale spreektijd is 2 minuten. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van Vervoerregio Amsterdam. (020 527 37 00)

Vergaderstukken

Enkele dagen na het plaatsvinden van de regioraad zijn de notulen van die vergadering beschikbaar. Daarnaast vindt u in het bestuurlijk informatiesysteem(BIS) informatie over de regionale bestuurlijke overleggen. Daar treft u ook de vergaderkalendervan de Regioraad en de bijbehorende vergaderstukken.

1

1

1

De leden van de Regioraad

Aalsmeer
 1. Dhr. T.F.M. Verlaan (CDA) tverlaan@caiway.nl
 2. Dhr. J. Kluis (Aalsmeerse Belangen) jop.kluis@aalsmeer.nl
Amstelveen
 1. Dhr. J.W. Bakker (BBA) j.bakker@amstelveen.nl
 2. Dhr. H.J. van den Bergh (PvdA) h.van.den.bergh@amstelveen.nl
 3. Dhr. W.B. Vervenne (VVD) w.b.vervenne@planet.nl
 4. Mw T.K. van Wijnen (GroenLinks) t.van.wijnen@amstelveen.nl
 5. Dhr. E. van der Waal (D66) e.van.der.waal@amstelveen.nl
Amsterdam
 1. Mw. R. Alberts (SP) ralberts@raad.amsterdam.nl
 2. Dhr. N.T. Bakker (SP) tbakker@raad.amsterdam.nl
 3. Mw. P.J.M. van den Berg (PvdA) p.van.den.berg@raad.amsterdam.nl
 4. Dhr. S.R.H. Blom (GroenLinks) s.blom@raad.amsterdam.nl
 5. Dhr. H.B. Boldewijn (PvdA) h.boldewijn@raad.amsterdam.nl
 6. Mw. M. ten Bruggencate (D66) m.ten.bruggencate@raad.amsterdam.nl
 7. Dhr. E.A. Flentge (SP) e.flentge@raad.amsterdam.nl
 8. Dhr. R.J. Groen (GroenLinks) j.groen@raad.amsterdam.nl
 9. Dhr. M.E. van den Heuvel (D66) m.van.den.heuvel@raad.amsterdam.nl
 10. Dhr. Z.D. Ernsting (GroenLinks) zernsting@raad.amsterdam.nl
 11. Dhr. P.J.M. Litjens (VVD) p.litjens@amsterdam.nl *
 12. Mw. S.Kukenheim (D66) s.kukenheim@amsterdam.nl *
 13. Dhr. S. Mbarki (PvdA) s.mbarki@raad.amsterdam.nl
 14. Dhr. J.F.W. van Lammeren (PvdD) jlammeren@raad.amsterdam.nl
 15. Dhr. B.O.J.R. Glaubitz (D66) hglaubitz@raad.amsterdam.nl
 16. Dhr. R.K. Torn (VVD) r.torn@raad.amsterdam.nl
 17. Dhr. D.A. van der Ree (VVD) dree@raad.amsterdam.nl
 18. Mw. W. van Soest (PvdO) w.van.soest@raad.amsterdam.nl
 19. Dhr. E. Ünver (PvdA) eunver@raad.amsterdam.nl
 20. Dhr. B.L. Vink (D66) b.vink@raad.amsterdam.nl
 21. Dhr. J.S.A. Vroege (D66) j.vroege@raad.amsterdam.nl
Beemster
 1. Dhr. J.R.P.L. Dings (PvdA/GroenLinks) mrjdings@gmail.com
  Plaatsvervangend: Dhr. G.J.M. Groot (D66) g.groot@d66beemster.nl
Diemen
 1. Dhr. A.J.M. Scholten (PvdA) l.scholten@diemen.nl *
 2. Dhr. K. de Haan (D66) k.dehaan@diemen.nl
Edam-Volendam
 1. Alfred de Jong  (CDA) a_dejong@quicknet.nl 
 2. Dhr. E.A.M. Karregat (VVD) emile.karregat@online.nl
 3. Mw. T.M.C. van Raaij (VVD) dorethyvanraaij@gmail.com

Haarlemmermeer
 1. Dhr. M.W. van Dijk (Forza!Haarlemmermeer) m.van.dijk@forza.haarlemmermeer.nl
 2. Dhr. H.P. Spijker (Eén Haarlemmermeer) hans@een-haarlemmermeer.nl
 3. Dhr. J.P. Meegdes (D66) pablomeegdes@gmail.com
 4. Mw. N.F. Mulder (GroenLinks) n.mulder@gl.haarlemmermeer.nl
 5. Dhr. D.D. Reneman (VVD) derk.reneman@haarlemmermeer.nl *
 6. Mw. M.L. Sedee-Schuitemaker (CDA) mariettesedee@gmail.com
 7. Mw. M. Booij-van Eck (PvdA) mbooy@quicknet.nl
Landsmeer
 1. Dhr. M. de Jong (VVD) m.dejong@vvdlandsmeer.nl
  Plaatsvervangend: dhr. M. Wilmans (PvdA) menno@wilmans.com
Oostzaan
 1. Mw. R.M. Dral (VVD) dotwa@hotmail.com 
  Plaatsvervangend: dhr. A.F.B. Ronner (GroenLinks) afb.ronner@hccnet.nl
Ouder-Amstel
 1. Dhr. J. Bos (D66) jacques.bos@ouder-amstel.nl
  Plaatsvervangend: dhr. L. de Vré (CDA) luuk.de.vre@ouder-amstel.nl
Purmerend
 1. Mw. H. Aslander (Stadspartij) h.aslander@purmerend.nl
 2. Dhr.D. Bijl (VVD) secretariaatburgemeester@purmerend.nl *
 3. Dhr. T. de Jong (D66) t.d.jong@purmerend.nl
 4. Dhr. B. van Elden (VVD) b.v.elden@purmerend.nl
Uithoorn
 1. Mw. P.D.Gasseling-Boone (PvdA) els.gasseling@kabelfoon.net
 2. Dhr. M.D. Polak (VVD) wethouder.polak@uithoorn.nl
Waterland
 1. Dhr. J.J. Wortel (GroenLinks) jaap.wortel01@gmail.com
  Plaatsvervangend:mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon burgemeester@waterland.nl
Wormerland
 1. Dhr. P.C. Tange (GroenLinks) sec.wormerland@over-gemeenten.nl
  Plaatsvervangend: dhr. C.J. Kindt (PvdA) cjkindt@gmail.com
Zaanstad
 1. Mw. M. van der Beek (Christen Unie) m.vanderbeek@raadzaanstad.nl
 2. Mw. R. Mathkor (GroenLinks) r.mathkor@raadzaanstad.nl
 3. Dhr. A. Molenaar (DZ) a.molenaar@raadzaanstad.nl
 4. Mw. S. Mutluer (PvdA) s.mutluer@raadzaanstad.nl
 5. Dhr. G.J. Ram (VVD) g.ram@raadzaanstad.nl
 6. Dhr. A. Verschuren (CDA) a.verschuren@zaanstad.nl *
 7. Dhr. J. de Vries (D66) j.devries@raadzaanstad.nl

* Lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam