Banner met afbeeldingen
  • Spelregels Projecten

    Spelregels Projecten

    Samen naar een beter resultaat

Beschrijving met link (rechts)

De basis van de samenwerking

Beschrijving met link (rechts)

Opstarten van projecten

Beschrijving met link (rechts)

Fasering van initiatief naar realisatie

Tekst (2 kolommen)

Waarom nieuwe spelregels

De Vervoerregio Amsterdam werkt samen met de wegbeheerders (en andere partners) in de regio aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De Vervoerregio ondersteunt veel verschillende soorten initiatieven en maatregelen. Van nieuwe infrastructuur tot beter benutten maatregelen en van verkeersveiligheid tot informatievoorziening.

In deze Spelregels Projecten staat omschreven hoe de Vervoerregio invulling geeft aan de samenwerking in projecten met de wegbeheerders. De Spelregels Projecten vervangen de Handleiding Subsidieaanvragen van de Stadsregio.

Met de Spelregels Projecten sluiten we aan bij de veranderende samenwerking tussen de Vervoerregio en haar partners in de regio. De Vervoerregio functioneert steeds meer als samenwerkingspartner die een (financiële) bijdrage levert aan gezamenlijke doelen en ambities met regionale bereikbaarheid. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Een beter resultaat. Door meer focus op de inhoud en meer maatwerk in financiering. Ten eerste leggen we meer nadrukkelijk de verbinding tussen de financiële bijdrage en de beleidsdoelen van de Vervoerregio. Ten tweede onderscheiden we twee verschillende manieren om de financiële bijdrage van de Vervoerregio te bepalen: een maatwerkbijdrage of een referentiebijdrage. Het doel hiervan is om meer flexibiliteit mogelijk te maken (maatwerk), zonder over alle kleine projecten gedetailleerde discussies te voeren (referentie).

• Een sneller resultaat. Door een eerdere betrokkenheid en betere samenwerking. Er ligt meer nadruk op de betrokkenheid van de Vervoerregio in de eerste fasen van de voorbereiding van projecten (initiatief, verkenning en planstudie). Hiermee verbetert de samenwerking. Er is bijvoorbeeld eerder duidelijkheid over de bijdrage van de Vervoerregio. In dat kader zijn ook duidelijker richtlijnen opgenomen over de wijze waarop we de projectfasering en bijbehorende beslisinformatie voor faseovergangen hanteren.

• Nieuwe contractvormen. In de spelregels is beter vastgelegd hoe we vanuit de Vervoerregio omgaan met nieuwe contractvormen (geïntegreerde contracten).

 

Verder zijn de spelregels en verordening BDU infrastructuur, waarin de mogelijkheden voor een financiële bijdrage van de Vervoerregio zijn vastgelegd, nu beter op elkaar afgestemd. De twee documenten zijn ook formeel verbonden aangezien het dagelijks bestuur van de Vervoerregio de spelregels als nadere uitwerking van de verordening vastlegt.

 

In ‘De basis van de samenwerking' geven we aan de hand van de gangbare projectbeheersingsaspecten de werkwijze van de Vervoerregio weer. In ‘Opstarten van projecten’ leest u hoe u een project opstart. ‘Fasering van initiatief naar realisatie’ legt uit welke beslisinformatie in de verschillende fasen van de projectvoorbereiding nodig is.

 

  • Een verzoek indienen. In de Spelregels wordt beschreven welke informatie nodig is, zodat de Vervoerregio een besluit kan nemen over de overgang naar een volgende stap in de fasering en het toekennen van een financiële bijdrage. Dit kan door middel van e-herkenning, digitale handtekening met certificaat of een met pen gezette handtekening. Een aanvraag moet altijd zijn ondertekend door of namens het verantwoordelijk orgaan van de aanvrager. De vorm waarin een aanvraag wordt gedaan staat vrij. Dit kan zijn een brief met bijlagen (bijvoorbeeld onderbouwende rapporten). Om de aanvraag vooral voor kleinere projecten gemakkelijker te maken, heeft de Vervoerregio ‘Aanvraagformulieren financiële bijdrage Infrastructuur’ online beschikbaar. Het gaat daarbij om een formulier met algemene projectinformatie en volgformulieren voor het type project (openbaar vervoer, fiets, auto of verkeersveiligheid). In overleg met de projectbegeleider bepaalt u de meest efficiënte wijze van aanvragen.

    Gebruikt uw organisatie ook e-herkenning? Maak dan binnenkort gebruik van de Vervoerregio e-formulieren voor projectfinanciering. Dat is de meest efficiënte manier om de aanvraagformulieren volledig digitaal in te dienen. De projectcode van het project moet dan wel bekend zijn.
    De aanvraagformulieren zijn ook als download beschikbaar. Als u dat wilt kunt u uw aanvraag ook per post indienen. De bestuurlijke aanvraagbrief moet dan wel voorzien zijn van een digitale of fysieke handtekening.  

Meer informatie:
 BureauProjectFinanciering @ Vervoerregio.nl

 

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.