Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Nieuw OV-Lijnennet in 2018

Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Om Amsterdam nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, past de Vervoerregio Amsterdam samen met vervoerders GVB, EBS en Connexxion het openbaar vervoernetwerk (OV-netwerk) in de hele Amsterdamse regio aan. Het nieuwe OV-Lijnennet wordt in gebruik genomen als de Noord/Zuidlijn gaat rijden in de zomer van 2018. In de OV-Lijnennetvisie van de Vervoerregio Amsterdam staan de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe OV-netwerk omschreven.

 

Vervoerplannen vormen samen OV-lijnennet

Zodra de Noord/Zuidlijn rijdt, past een groot deel van het overige OV in Amsterdam zich daarop aan. Met dit lijnennet verbetert de bereikbaarheid van de regio Amsterdam en blijft het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk. De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe lijnennet zijn:

  • Metronetwerk: de basis van het openbaar vervoer. Momenteel rijden veel bus- en tramlijnen met het Centraal Station als uitgangspunt. Straks vormt het metronetwerk de basis, waardoor veel reizigers eerder op de plek van bestemming aankomen en sneller naar meer bestemmingen in de regio kunnen reizen.
  • Bus en tram sluiten aan op het metronetwerk. De huidige routes van bus en tram worden aangepast om optimaal aan te sluiten op de metroverbindingen.
  • Zes OV-knooppunten verspreid over de stad. Naast het Centraal station worden de stations Amsterdam Amstel, Amsterdam Zuid, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Bijlmer ArenA en het nieuwe bus- en metrostation Noord belangrijke OV knooppunten om zo de drukte op en rond het Centraal station te spreiden. Reizigers zijn sneller op plaats van bestemming met een reis via deze knooppunten. 

Vervoerplannen vastgesteld

Het nieuwe lijnennet is een samenhangend geheel van metro, tram en bus lijnen in zowel de stad Amsterdam als de regio. Hoe de wijzigingen in het OV-Lijnennet er in de praktijk uitzien, staat in de vervoerplannen van de vervoerders GVB, Connexxion en EBS. Daarin brengen zij het totale openbaar vervoernetwerk in het betreffende gebied in beeld. Er staat onder meer een beschrijving in van de bus-, tram- en metrolijnen, de routes en hoe vaak per uur de lijnen rijden. Wordt op een bepaalde plek in de stad of in de regio een route aangepast, dan heeft dat meteen ook gevolgen voor routes op andere plekken in het ov-netwerk.

Op basis van de nieuwe Lijnennetvisie hebben de vervoerders hun vervoerplannen voor het OV-Lijnennet 2018 opgesteld en aangeboden. Hier gingen diverse consultatierondes en informatiebijeenkomsten aan vooraf.  Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft de ingediende vervoerplannen getoetst aan de kaders van de OV-Lijnennetvisie en de Programma’s van Eisen van de OV-concessies. Hierbij is onderzocht of de ingediende vervoerplannen:
• passen binnen het beleid;
• betrouwbaar zijn;
• voor de reizigers voldoende hoge kwaliteit bieden;
• aansluiten op de beschikbare infrastructuur;
• betaalbaar zijn.
Ook heeft het dagelijks bestuur beoordeeld of de vervoerders de ontvangen adviezen op adequate wijze hebben betrokken bij hun definitieve vervoerplannen. Deze toetsing heeft op 15 december 2016 geleid tot het besluit tot vaststelling van de vervoerplannen. Daarmee is het startsein gegeven voor het nieuwe OV-Lijnennet 2018.

 

Meer informatie over de vervoerplannen per vervoerder:

Proces besluitvorming

Consultatie en raadpleging

Vervoerregio en vervoerders hebben bij de totstandkoming van de vervoerplannen gebruikers van het openbaar vervoer betrokken bij de plannen voor het nieuwe OV-netwerk. In het eerste acht maanden van 2016 hebben GVB, EBS en Connexxion reizigers op verschillende manieren geconsulteerd. De reacties die daar uit voortkwamen zijn verwerkt in de Vervoerplannen 2018 die op 15 december zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam. Tussen 13 en 31 oktober 2016 organiseerde de Stadsregio een publieksraadpleging over het totale OV-Lijnennet. Ook deze resultaten zijn betrokken bij het advies tot vaststelling.

Reizigersinformatie

Conform de wensen van de Regioraad en de uitkomsten van de raadpleging door de Stadsregio Amsterdam, werken de vervoerders, de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio nauw samen om reizigers in de aanloop naar het nieuwe OV-Lijnennet zo goed mogelijk te informeren over de wijzigingen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan halte toegankelijkheid, het bevorderen van overstapcomfort en de begeleiding van ouderen en gehandicapten bij het zich eigen maken van het nieuwe netwerk.

Tekst (2 kolommen)

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.