Tekst (1 kolom, smal)

Vervoerregio Amsterdam:

Veertien gemeenten werken samen aan bereikbaarheid en leefbaarheid

 

De organisatie:

De Vervoerregio Amsterdam verbindt gemeenten en werkt aan een regio waar mensen vlot hun bestemming bereiken. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad vormen samen de Vervoerregio Amsterdam. Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeente Beemster en gemeente Purmerend samengegaan en bestaat de Vervoerregio sindsdien uit veertien gemeenten. 

De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer per bus, tram en metro. Hiervoor verlenen we concessies aan vervoerbedrijven en subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Ook investeren we in nieuwe trams en metro’s.

De Vervoerregio financiert ook verbeteringen in de regionale infrastructuur voor (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer. We maken beleid voor een betere benutting en gebruik van het wegennet en de openbaar vervoer- en fietsnetwerken. Vernieuwing, onderhoud van railinfrastructuur en het optimaliseren van de veiligheid zijn belangrijke aandachtspunten. We hebben een trekkende of een begeleidende rol. In onze aanpak laten we de belangen van verschillende partijen samenkomen en zorgen we voor verbinding met lokale en nationale netwerken.

De Vervoerregio stimuleert het fietsgebruik. We werken aan een netwerk van hoogwaardige, snelle fietsroutes in de Amsterdamse regio. Om de combinatie van fiets met openbaar vervoer te versterken, spelen we een actieve rol bij de aanleg van fietsparkeervoorzieningen bij stations.

Verder zet de Vervoerregio zich in voor een verkeersveilige regio en reductie van het aantal verkeersslachtoffers. In onze aanpak richten we ons op een veilige infrastructuur en veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving. De weggebruiker staat hierbij centraal.

De medewerkers van de Vervoerregio zijn gedreven professionals die namens de gemeenten besluitvorming voorbereiden, regionaal beleid opstellen, projecten initiëren en uitvoeren én samenwerking tussen betrokken partijen tot stand te brengen. Besluitvorming en overleg vinden plaats in de regioraad, het dagelijks bestuur en de portefeuillehouders-overleggen. Hierin zijn de burgemeesters en (vak)wethouders van de vijftien gemeenten vertegenwoordigd.


Missie: verbinden

De Vervoerregio Amsterdam zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen we bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat mensen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarvoor bundelen we met vijftien gemeenten onze kennis en bestuurlijke kracht.

Als Vervoerregio zoeken we ook de verbinding met mede-overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor de mobiliteitsopgaven. Daarbij streven we naar een duurzaam gebruik van energie en grondstoffen in het verkeer- en vervoersysteem. Zo dragen we bij aan een economisch sterke regio, waarin het voor iedereen prettig reizen en verblijven is. 


Visie: verbeteren en versterken

De mobiliteit in de Amsterdamse regio verandert. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers groeit. Dit leidt tot meer auto’s, openbaar vervoer, (e-) fietsen, goederenvervoer en luchtverkeer. Nieuwe locaties moeten ontsloten worden. Steeds meer mensen maken gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Auto’s worden slimmer en schoner en we krijgen met nieuwe technologische oplossingen te maken.

Het complexe regionale verkeer- en vervoersysteem moet op de nieuwe ontwikkelingen aansluiten en verder worden versterkt. De Vervoerregio wil zorgen voor effectieve oplossingen van de mobiliteitsopgaven. We richten ons hierbij op meer mogelijkheden voor fiets- en OV-gebruik, het verbeteren van het vervoer over de weg, smart mobility en het stimuleren van emissievrij vervoer.


Ambitie: een optimale bereikbaarheid

De best bereikbare stedelijke regio van Nederland worden, dat is de ambitie van de Vervoerregio Amsterdam. We werken hieraan samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Almere en Lelystad, overige partijen in de Metropoolregio Amsterdam en onder meer het Rijk, vervoerbedrijven, NS en Prorail.


Kernwaarden

De Vervoerregio Amsterdam heeft een aantal kernwaarden, die richting geven aan de beleidsontwikkeling, de uitvoering en de handelswijze van de organisatie.

 

De vijf onderscheidende kernwaarden zijn:

  • Integriteit: Bij de Vervoerregio vormen wij een zelfstandig oordeel over ons eigen handelen. Wij houden ons aan de regels en er is plaats voor iedereen in de herberg. Grenzen zijn expliciet. Wij spreken elkaar aan als er iets niet klopt. 
  • Doelgericht: Wij werken gericht aan onze maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. We hebben ‘hart voor de zaak' en spannen ons in om onze doelen en ambities te realiseren.
  • Verbindend: Wij vormen het netwerk waarop onze 14 gemeenten hun bereikbaarheid ontwikkelen. Netwerkorganisatie en zo werken aan de koppeling met onze partners. Naar buiten gericht en dus politiek bestuurlijk sensitief.
  • Wendbaar: Ontwikkelingen vragen dat we snel willen kunnen inspelen. Wij houden externe ontwikkelingen in de gaten en acteren daarop. 
  • Vernieuwend: Wij zijn aanvoerder en koploper in duurzame mobiliteit en willen dus voorop lopen in ontwikkelingen. We zoeken daarbij op een creatieve manier naar oplossingen en partners. We durven af te wijken van gebaande paden. 

Het profiel van de Vervoerregio Amsterdam is als pfd in Nederlandse en Engelse versie onderaan deze pagina te bekijken en/of te downloaden.

Afbeeldingen (alleen headers)
Tekst (3 kolommen)

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.