Uitnodiging regioraad 20 februari

  • 7-2-2018 10:13
Dinsdag 20 februari vergadert de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. Voorafgaand aan de besluitvorming bespreken regioraadsleden in een voorsessie de onderwerpen die op de agenda staan. Geïnteresseerde gemeenteraadsleden, burgers en maatschappelijke organisaties kunnen hierbij aanwezig zijn. Ook kunt u als burger bij de voorsessie inspreken. 

De voorsessie van de regioraad wordt gehouden van 18:30-20:00 uur, in de Raadszaal van het Stadhuis van Amsterdam.
• In de voorsessie wordt de besluitvorming van de regioraad voorbereid.
• De leden van de regioraad in deze voorsessie geconsulteerd over het voorgenomen besluit tot samenvoegen van de OV-concessies Zaanstreek en Waterland en verlenging van de OV-concessie Zaanstreek.

De vergadering van de regioraad vindt plaats vanaf 20:45 uur in de Raadszaal.
In de plenaire vergadering van de regioraad wordt onder andere besloten over:
• de Kadernota 2019-2022;
• de Beleidsregel Deelfiets;
• HOV Westtangent, promotie Ringvaartbrug naar Planuitwerkingsfase;
• een aanvraag voor formatie-uitbreiding in het kader van reorganisatie.

De beleidsstukken en de volledige agenda van deze regioraadsvergadering zijn te vinden op www.vervoerregioamsterdam.nl bij de Vergaderkalender. Voor meer informatie of om u aan te melden als inspreker tijdens de voorsessie van de regioraad kunt u bellen met de Vervoerregio Amsterdam: 020 - 527 37 00.