Banner met afbeeldingen
 • Regioraad

  Regioraad

Tekst (2 kolommen)

De Regioraad

De Regioraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de Vervoerregio, telt 49 leden. De besturen van de betrokken gemeenten kiezen zelf hun vertegenwoordigers, veelal leden uit de eigen raad.

 

De regioraad bijwonen

De vergaderingen van de Regioraad zijn openbaar en online live te volgen. Burgers en pers kunnen de vergaderingen bijwonen vanaf de publieke tribune. Ambtenaren die vergaderingen willen bijwonen kunnen zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Vervoerregio Amsterdam (020 527 37 00).

Inspreken bij de Regioraad

Belanghebbende burgers en organisaties/bedrijven hebben inspraak bij de besluiten van de regioraad.
Voorafgaand aan de vergadering wordt de besluitvorming in de raad voorbesproken de sessie Verkeer & Vervoer . Bij deze sessie hebben belanghebbende burgers en organisaties/bedrijven de gelegenheid om in te spreken. De maximale spreektijd is 2 minuten. Insprekers moeten zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van Vervoerregio Amsterdam. (020 527 37 00)

Vergaderstukken

Enkele dagen na het plaatsvinden van de regioraad zijn de notulen van die vergadering beschikbaar. Daarnaast vindt u in de vergaderkalender nieuwe vergaderdata van de regioraad en andere regionale bestuurlijke overleggen en de bijbehorende vergaderstukken.

1

1

1

De leden van de Regioraad

In de e-mailadressen zitten bewust spaties. Klik op een e-mail en uw mailprogramma opent dan automatisch met het juiste e-mail adres.

Aalsmeer
 1. Dhr.  W. Koster (Absoluut Aalsmeer)  Werner. koster@ aalsmeer .nl
 2. Mw. Thirsa van der Meer (CDA)    thirsa. van.der .meer @aalsmeer .nl
Amstelveen
 1. Dhr. Y. Ben Idder (D66)  y. ben. idder @amstelveen .nl 
 2. Dhr. A. van den Bosch (PvdA)  a.van. den.bosch @ amstelveen.nl
 3. Dhr. F. van Groeningen (BBA)  f.van .groen ingen@ amstel veen.nl
 4. Dhr. M. van Leeuwen (VVD) m.van .leeuwen @amstelveen .nl
 5. Dhr. N. Rodrigues Pereira (Goed voor Amstelveen) n.rodrigues .pereira@ amstel veen.nl
Amsterdam
 1. Dhr. E. Bobeldijk (SP) e.bob eldijk@ raa d.amster dam.nl
 2. Mw. A. Bakker (Partij voor de Dieren) ab akk er@raa d.ams terdam.nl
 3. Dhr. F. Ashruf (PvdA)  f.as ruf@ raad. amster dam.nl
 4. Dhr. Z. Ernsting (GroenLinks) zern sting@raad .amster dam.nl 
 5. Dhr. E. Schmit (D66) er ik.schm it@raad.amster dam.nl 
 6. Dhr. S. Koyuncu (DENK) s. koyuncu @ raad. amsterdam .nl
 7. Dhr. K.M. Kreuger (JA21)  k.kreuger @ raad. amsterdam.nl
 8. Mw. E. Moeskops (D66) e. moeskops@raad.amster dam.nl
 9. Dhr. B. Minderhoud (PvdA) b.minder houd@ raad. amsterdam.nl
 10. Mw. E. IJmker (GroenLinks) elisa beth.ijmker@ raad. amsterd am.nl
 11. Mw. M. van der Horst (D66)  secretariaat wethouder vander horst@ amster dam.nl 
 12. Dhr. D. Wijnants (VVD) d.wijnants @raad.amster dam.nl
Diemen
 1. Dhr. W. Advokaat (Ons Diemen)  wim. advokaat @ diemen.nl
 2. Dhr. J.A. Jägers (VVD)  joh an.jag ers@diem en.nl 
Edam-Volendam
 1. Dhr. E.A.M. Karregat (VVD)  emile. karregat @ online.nl
 2. Dhr. J.B.M. Molenaar (Volendam 80) barn. jan@gm ail.com
Haarlemmermeer
 1. Dhr. P. Boerman (GroenLinks) peter jboer man@ gmail .com
 2. Mw. M. Hogervorst (Forza! Haarlemmermeer) marlene.hog ervorst@ For zahaarlem mermeer.nu
 3. Dhr. E.J. Van der Peet (CDA)  erik van derpeet -cda@ ziggo .nl 
 4. Mw. M. Ruigrok (VVD)  secretariaat. marja ruigrok @haarlem mer meer.nl
 5. Dhr. A. Salhi (HAP) salhi .hap @g mail. com
 6. Mw. C. Smand (D66) carin.s mand@ d66haar lem mermeer .nl
 7. Dhr. H.P. Spijker (Eén Haarlemmermeer)  hans @ een- haarlemmermeer.nl

 

 

Landsmeer
 1. Mw. A. Verhoef (VVD) a.ver hoef @ raadlan dsmeer.nl
  Plaatsvervangend: Mw. M. Greunsven (GroenLinks) m.greun sven@ raadland smeer.nl
Oostzaan
 1. Mw. R.M. Dral (VVD)  dotwa @ hotmail. com
Ouder-Amstel
 1. Mw. R. Smit- Lotterman (Natuurlijk Belang) rita .smit@ ouder- amst el.nl
  Plaatsvervangend: Dhr. G. Drese (VVD) geert. drese @ouder-am stel.nl
Purmerend
 1. Mw. C. Brocken-Swart (GroenLinks)  c. brocken @ purmerend.nl
 2. Dhr. W. Zeekant (Stadspartij-Beemster Polder Partij ) w.zee kant@ pur merend .nl
 3. Dhr. H. Grader (Ouderenpartij AOV-Purmerend-Beemster) HJ. Gra der@ purm erend.nl
 4. Dhr. J. Albers (Gemeentebelangen Purmerend) j.alb ers@pur mer end.nl 
 5. Dhr. P. C. de Waal (PvdA) pc. d.waal @pur merend.nl 

Uithoorn

  1. Dhr. O. Brautigam (DUS (GoenLinks+D66)) Onno.Brau tigam@uit hoorn.nl
  2. Mw. P. van Leeuwen-van der Hoorn (Gemeentebelangen) Petra.van .Leeu wen@uithoor n.nl
   Plaatsvervangend: Dhr. D. Noordanus (VVD)   daan noordanus@ vvd uithoorn.nl
  Waterland
  1. Dhr. B. Klein Haneveld (GroenLinks) barend. klein hane veld@w ater land.nl
  Wormerland

  1. Dhr. R.F.T. van Wanrooij (VVD) rolf.van wanr ooij@wo rmer land.nl 
   plaatsvervangend: Dhr. J.M. Schalkwijk (CDA)  jer oen.schal kwijk@worm erland.nl
  Zaanstad
  1. Dhr. P. van Haasen (PVV)  p.van haasen @ raadzaanstad.nl
  2. Dhr. F. Hoedemaeker (D66) p.hoede maeker @raad zaan stad.nl
  3. Dhr. J. Kerkhoven (DZ)  j. kerkhoven@ raadzaan stad.nl 
  4. Dhr. F. Lopes (VVD) f.lopes @raad zaan stad.nl
  5. Mw. N. Stroo (GroenLinks) n.stro o@ raadz aans tad.nl
  6. Dhr. M.A. Mattens (Partij voor de Dieren) m.mat tens@ raa dzaa nstad.nl
  7. Dhr. G. Slegers  (CDA)   g. slegers@ zaanstad .nl

  * Lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam

  Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

  Beste bezoeker,

  Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

  Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

  Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

  Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

  Beste bezoeker,

  Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

  Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

  Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.