Banner met afbeeldingen
 • Regioraad

  Regioraad

Tekst (2 kolommen)

De regioraad

De Regioraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de Vervoerregio, telt 49 leden. De besturen van de betrokken gemeenten kiezen zelf hun vertegenwoordigers, veelal leden uit de eigen raad.

 

De regioraad bijwonen

De vergaderingen van de Regioraad zijn openbaar en online live te volgen. Burgers en pers kunnen de vergaderingen bijwonen vanaf de publieke tribune. Ambtenaren die vergaderingen willen bijwonen kunnen zich vooraf aanmelden bij het secretariaat van de Vervoerregio Amsterdam (020 527 37 00).

Inspreken bij de regioraad

Belanghebbende burgers en organisaties/bedrijven hebben inspraak bij de besluiten van de regioraad. Als u gebruik wilt maken van de gelegenheid om in te spreken, stuurt u uiterlijk 24 uur voor aanvang van de desbetreffende vergadering een e-mail naar bestuurszaken@vervoerregio.nl of neemt u contact op met het secretariaat van Vervoerregio Amsterdam (020 527 37 00). U geeft aan of u als burger of namens een instelling wilt inspreken, en over welk onderwerp. Elke inspreker krijgt twee minuten spreektijd. 

Vergaderstukken

Enkele dagen na het plaatsvinden van de regioraad zijn de notulen van die vergadering beschikbaar. Daarnaast vindt u in de vergaderkalender nieuwe vergaderdata van de regioraad en andere regionale bestuurlijke overleggen en de bijbehorende vergaderstukken.

1

1

1

De leden van de regioraad

In de e-mailadressen zitten bewust spaties. Klik op een e-mail en uw mailprogramma opent dan automatisch met het juiste e-mail adres.

Aalsmeer
 1. Dhr.  W. Koster (Absoluut Aalsmeer)  Werner. koster@ aalsmeer .nl
 2. Mw. Thirsa van der Meer (CDA)    thirsa. van.der .meer @aalsmeer .nl
Amstelveen
 1. Dhr. Y. Ben Idder (D66)  y. ben. idder @amstelveen .nl 
 2. Dhr. A. van den Bosch (PvdA)  a.van. den.bosch @ amstelveen.nl
 3. Dhr. dhr. D. Offenbach (BBA)   D.offe nbach @am stelvee n.nl
 4. Dhr. M. van Leeuwen (VVD) m.van .leeuwen @amstelveen .nl
 5. Dhr. N. Rodrigues Pereira (Goed voor Amstelveen) n.rodrigues .pereira@ amstel veen.nl
Amsterdam
 1. Dhr. E. Bobeldijk (SP) e.bob eldijk@ raa d.amster dam.nl
 2. Mw. A. Bakker (Partij voor de Dieren) ab akk er@raa d.ams terdam.nl
 3. Dhr. F. Asruf (PvdA)  f.as ruf@ raad. amster dam.nl
 4. Dhr. K. van der Veen (GroenLinks)   k.va n.der .veen@r aad.am sterdam.nl
 5. Dhr. E. Schmit (D66) er ik.schm it@raad.amster dam.nl 
 6. Dhr. S. Koyuncu (DENK) s. koyuncu @ raad. amsterdam .nl
 7. Dhr. K.M. Kreuger (JA21)  k.kreuger @ raad. amsterdam.nl
 8. Mw. E. Moeskops (D66) e. moeskops@raad.amster dam.nl
 9. Dhr. B. Minderhoud (PvdA) b.minder houd@ raad. amsterdam.nl
 10. Mw. E. IJmker (GroenLinks) elisa beth.ijmker@ raad. amsterd am.nl
 11. Mw. M. van der Horst (D66)  secretariaat wethouder vander horst@ amster dam.nl 
 12. Dhr. D. Wijnants (VVD) d.wijnants @raad.amster dam.nl
Diemen
 1. Dhr. W. Advokaat (Ons Diemen)  wim. advokaat @ diemen.nl
 2. Dhr. J.A. Jägers (VVD)  joh an.jag ers@diem en.nl 
Edam-Volendam
 1. Dhr. E.A.M. Karregat (VVD)  emile. karregat @ online.nl
 2. Dhr. J.B.M. Molenaar (Volendam 80) barn. jan@gm ail.com
Haarlemmermeer
 1. Dhr. P. Boerman (GroenLinks) peter jboer man@ gmail .com
 2. Dhr. J.J. Schaap (Forza! Haarlemmermeer)  jor dy.sch aap@f or za.nu 
 3. Dhr. E.J. Van der Peet (CDA)  erik van derpeet -cda@ ziggo .nl 
 4. Mw. M. Ruigrok (VVD)  secretariaat. marja ruigrok @haarlem mer meer.nl
 5. Dhr. A. Salhi (HAP) salhi .hap @g mail. com
 6. Mw. C. Smand (D66) carin.s mand@ d66haar lem mermeer .nl
 7. Dhr. H.P. Spijker (Eén Haarlemmermeer)  hans @ een- haarlemmermeer.nl

 

 

Landsmeer
 1. Mw. A. Verhoef (VVD) a.ver hoef @ raadlan dsmeer.nl
  Plaatsvervangend: Mw. M. Greunsven (GroenLinks) m.greun sven@ raadland smeer.nl
Oostzaan
 1. Mw. R.M. Dral (VVD)  dotwa @ hotmail. com
Ouder-Amstel
 1. Mw. R. Smit- Lotterman (Natuurlijk Belang) rita .smit@ ouder- amst el.nl
  Plaatsvervangend: Dhr. G. Drese (VVD) geert. drese @ouder-am stel.nl
Purmerend
 1. Mw. C. Brocken-Swart (GroenLinks)  c. brocken @ purmerend.nl
 2. Dhr. W. Zeekant (Stadspartij-Beemster Polder Partij ) w.zee kant@ pur merend .nl
 3. Dhr. H. Grader (Ouderenpartij AOV-Purmerend-Beemster) HJ. Gra der@ purm erend.nl
 4. Dhr. J. Albers (Gemeentebelangen Purmerend) j.alb ers@pur mer end.nl 
 5. Dhr. P. C. de Waal (PvdA) pc. d.waal @pur merend.nl 

Uithoorn

  1. Dhr. O. Brautigam (DUS (GoenLinks+D66)) Onno.Brau tigam@uit hoorn.nl
  2. Mw. P. van Leeuwen-van der Hoorn (Gemeentebelangen) Petra.van .Leeu wen@uithoor n.nl

  Waterland
  1. Dhr. H. van Berkum (PvdA)   henk.vanbe rkum@ wate rland.nl
   Plaatsvervangend lid: dhr. V.D. Pons (Waterland Natuurlijk) vict or.pons@wa terl and.nl
  Wormerland

   

  1. Dhr. R.F.T. van Wanrooij (VVD) rolf.van wanr ooij@wo rmer land.nl 
   plaatsvervangend: Dhr. J.M. Schalkwijk (CDA)  jer oen.schal kwijk@worm erland.nl
  Zaanstad
  1. Dhr. G. Rijken (PvdA)  g.rij ken@ra adza anst ad.nl 
  2. Dhr. F. Hoedemaeker (D66) p.hoede maeker @raad zaan stad.nl
  3. Dhr. J. Kerkhoven (DZ)  j. kerkhoven@ raadzaan stad.nl 
  4. Dhr. F. Lopes (VVD) f.lopes @raad zaan stad.nl
  5. Mw. N. Stroo (GroenLinks) n.stro o@ raadz aans tad.nl
  6. Dhr. M.A. Mattens (Partij voor de Dieren) m.mat tens@ raa dzaa nstad.nl
  7. Dhr. G. Slegers  (CDA)   g. slegers@ zaanstad .nl

  * Lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam

  Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

  Beste bezoeker,

  Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

  Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

  Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

  Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

  Beste bezoeker,

  Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

  Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

  Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.