Banner met afbeeldingen
Tekst (1 kolom, smal)

Openbaar Vervoer (OV)

Opdrachtgever OV

De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de veertien gemeenten. Hiervoor verleent de Vervoerregio concessies aan vervoerbedrijven en verstrekt zij subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro, de trein valt er niet onder. Naast het verlenen van concessies werkt de Vervoerregio, samen met wegbeheerders en vervoerders, aan het verbeteringen van het openbaar vervoer. Om de regio aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers, investeert de Vervoerregio in het optimaliseren van OV-infrastructuur. In de Investeringsagenda OV worden de investeringen weergegeven die nodig zijn om de kwaliteit en efficiëntie van het openbaar vervoer in Amsterdam en de regio, en daarmee dus de bereikbaarheid, te vergroten.

 


Tekst (3 kolommen)

Investeringsagenda Mobiliteit

De Vervoerregio Amsterdam werkt samen met wegbeheerders en vervoerders aan het optimaliseren van een kwalitatief hoogwaardig OV-netwerk in Amsterdam en de regio. Aangezien het aantal OV-reizigers groeit moeten de beschikbare financiële middelen efficiënt worden ingezet om de bereikbaarheid op orde te houden.

De Investeringsagenda Mobiliteit omvat de benodigde investeringen in het bus-, tram en metronetwerk om de kwaliteit en efficiëntie van het openbaar vervoer te vergroten. Maatregelen die genomen worden zijn onder andere de aanpak van OV-knooppunten, infrastructurele aanpassingen en het realiseren van uitstootvrij openbaar vervoer. Daarbij werkt de Vervoerregio steeds meer vanuit de behoefte aan bereikbaarheid in een gebied in plaats van alleen vanuit OV, weg of fiets. 

Voor maatregelen binnen Amsterdam werken GVB, de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam nauw samen. In de rest van de regio werkt de Vervoerregio samen met haar regiogemeentes, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de vervoerders.

Kwaliteit

Het openbaar vervoer moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, die per concessie worden vastgelegd in programma's van eisen. Hierin staan bijvoorbeeld eisen ten aanzien van stiptheid, aansluitingen, rituitval, reisinformatie, milieu-eisen en klantvriendelijkheid. Het publiek heeft inspraak op het ontwerp van een programma van eisen. De Vervoerregio controleert of de vervoerbedrijven de gemaakte afspraken nakomen en legt zo nodig boetes op. Bij zeer goede prestaties kan een bonus worden gegeven. Een aantal van de prestaties van de vervoerders kunt u bekijken op het OV-dashboard.

Concessies

Een concessie is het exclusieve recht voor het uitvoeren van openbaar vervoer in een bepaald gebied. Er zijn vier concessiegebieden: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. De concessies worden op basis van de Wet Personenvervoer aanbesteed en in het concessiegebied Amsterdam onderhands gegund.

Naast het concessiebeheer werkt de Vervoerregio aan vele andere verbeteringen van het  openbaar vervoer. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, beheer en onderhoud van de railinfrastructuur, reizigersinspraak, actuele reisinformatie, de introductie van R-net en de Lijnennetvisie 2018.


Afbeeldingen (alleen headers)

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.