Banner met afbeeldingen
  • Openbaar vervoer

Tekst (1 kolom, smal)

Openbaar Vervoer (OV)

Opdrachtgever OV

De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de vijftien gemeenten. Hiervoor verleent de Vervoerregio concessies aan vervoerbedrijven en verstrekt zij subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro, de trein valt er niet onder.


Tekst (3 kolommen)

Concessies

Een concessie is het exclusieve recht voor het uitvoeren van openbaar vervoer in een bepaald gebied. Er zijn vier concessiegebieden: Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. De concessies worden op basis van de Wet Personenvervoer aanbesteed en in het concessiegebied Amsterdam onderhands gegund.

Kwaliteit

Het openbaar vervoer moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, die per concessie worden vastgelegd in programma's van eisen. Hierin staan bijvoorbeeld eisen ten aanzien van stiptheid, aansluitingen, rituitval, reisinformatie, milieu-eisen en klantvriendelijkheid. Het publiek heeft inspraak op het ontwerp van een programma van eisen. De Vervoerregio controleert of de vervoerbedrijven de gemaakte afspraken nakomen en legt zo nodig boetes op. Bij zeer goede prestaties kan een bonus worden gegeven.

Verbeteringen

Naast het concessiebeheer werkt de Vervoerregio aan vele andere verbeteringen van het  openbaar vervoer. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, beheer en onderhoud van de railinfrastructuur, reizigersinspraak, actuele reisinformatie, de introductie van R-net en de Lijnennetvisie 2018.


Afbeeldingen (alleen headers)