Banner met afbeeldingen
  • banner foto Venom
Tekst (1 kolom, smal)

Regionaal Verkeersmodel VENOM

VENOM is een regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg-en openbaar vervoerstudies, projecten en vraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam. Diverse overheden werken nauw samen aan de ontwikkeling, beheer en onderhoud van VENOM. De beheerorganisatie, bestaande uit een regisseur en een beheerder, is ondergebracht bij de Vervoerregio Amsterdam.


Tekst (2 kolommen)

Wat is VENOM?

Een soepel functionerend verkeer- en vervoersysteem is een essentiële voorwaarde voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Randstad. VENOM is een initiatief van vijftien partners in de Metropoolregio Amsterdam (regio’s, gemeenten en provincies) en is een rekenkundig hulpmiddel waarmee effecten van projecten, maatregelen en beleid op de beschikbare ruimte, de mobiliteit en de infrastructuur onderzocht kunnen worden.

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking m.b.t. VENOM bestaat sinds 2007 en wordt nu gevormd door vijftien partners:
Vervoerregio Amsterdam, provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat (regio's West-Nederland Noord en Midden-Nederland), ProRail, regio Zuid-Kennemerland, regio IJmond, regio Gooi en Vechtstreek en de gemeenten Almere, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Lelystad, Purmerend en Zaanstad. Ten behoeve van de samenwerking is een overeenkomst opgesteld die periodiek wordt geëvalueerd en verlengd of vernieuwd.

Toepassingen

Het VENOM wordt, voor zowel wegverkeer als openbaar vervoer, voor verschillende grote en kleine studies en projecten ingezet:
• Modelstudies: o.a. Duinpolderweg, Uithoornlijn, Verbinding A8-A9 en diverse MIRT studies
• Basisprognoses: het gebruik van beschikbare basisresultaten bijvoorbeeld voor de MRA Ontwikkelagenda Spoor
• Lokale modellen: ontwikkeling en actualisaties (o.a. Regionaal Model Hilversum, Model Noord-Holland Zuid, RVMK IJmond, VMA, Diemen)

Studiegebied VENOM met basisregio's

Afstemming en aansluiting

Alle partners beschikken met VENOM over regionale netwerken, sociaal economische gegevens (inwoners, arbeidsplaatsen etc. ), matrices en verkeerstellingen waarmee ze hun eigen lokale of regionale model kunnen actualiseren. Door de regionale en lokale modellen op elkaar af te stemmen, vergroten de partners het draagvlak voor en consistentie van de verschillende modelresultaten. Verschillende gemeenten hebben hun verkeersmodel afgestemd op het VENOM of zijn daar mee bezig.

Afstemming Verkeersmodellen

Vigerend model

Het vigerend verkeersmodel is VENOM2020 (vastgesteld najaar 2021) en bestaat uit matrices, netwerken en toedelingen voor het basisjaar 2014 en de toekomstjaren 2030 en 2040 gebaseeerd op  de meest recente WLO2-scenario’s Hoog en Laag. De aanwezige modaliteiten zijn, voor het WEG-project, personenauto en vrachtverkeer en voor het OV-project bus, tram, metro en trein. Aanwezige varianten: 2014 (basisjaar), 2030 (laag en hoog), 2040 (laag, hoog, pvm). Voor het jaar 2040 is extra de PVM-variant toegevoegd (Polycentrisch Verstedelijkingsmodel). 

Het aanvraagformulier voor VENOM2020 treft u in de tegel “VENOM aanvragen”  aan. Vul deze zo compleet mogelijk in en stuur deze naar venom@vervoerregio.nl. De beheerder zal de aanvraag beoordelen en indien akkoord verwerken en tot levering overgaan.

Nieuwsbrief

Met deze nieuwsbrief worden alle belanghebbenden, betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van (de activiteiten rond) het Verkeersmodel van de Metropoolregio Amsterdam. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door uw gegevens in te vullen in het aanmeldformulier.

 

Contactpersonen: David Oude Wesselink (Regisseur) / Theo van der Linden (Beheerder)
 Mail het VENOM team  (venom @ vervoerregio.nl)

 

 


Afbeeldingen (alleen headers)

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.