Banner met afbeeldingen
  • Banner Aanbesteding Zaanstreek/ Waterland
Tekst (1 kolom, smal)

Aanbesteding OV Zaanstreek-Waterland 2024

Vervoerregio Amsterdam werkt aan een nieuwe OV-concessie voor het busvervoer in Zaanstreek en Waterland. De OV-concessies voor het openbare busvervoer in Zaanstreek en Waterland liepen medio december 2021 af. Vanwege de COVID-19 situatie is de eerdere aanbesteding afgebroken en zijn er twee noodconcessies verleend voor de maximale termijn van twee jaar. Op 10 december 2023 moet de nieuwe concessieperiode ingaan. Een concessie is een exclusief recht om in een bepaald gebied openbaar vervoer te verrichten.

Tekst (2 kolommen)

Het verloop van de aanbesteding

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio is opdrachtgever van de concessieverlening in Zaanstreek-Waterland. Daaronder valt zowel het aanbesteden als het beheren van de contracten met vervoerders. De regio Zaanstreek-Waterland bestaat uit de gemeenten, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend (inclusief Beemster), Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Op 2 juli 2020 is de vorige aanbesteding van de concessie Zaanstreek-Waterland stop gezet omdat het voor de vervoerders niet mogelijk was invulling te geven aan het voorliggende programma van eisen vanwege de grote onzekerheden over de reizigersontwikkeling en financiële risico’s door de coronacrisis. 

In januari 2021 is de aanbesteding Zaanstreek-Waterland opnieuw opgestart. De eerder opgestelde aanbestedingsstukken vormen voor het hernieuwde aanbestedingsproces het uitgangspunt. Deze worden in principe enkel aangepast op punten die door de pandemie onder druk zijn komen te staan of waarop nieuwe inzichten zijn ontstaan. Het gaat hierbij onder meer om de contractduur, contractvorm en vervoerkundige uitgangspunten.  

Sinds januari 2021 zijn verschillende partijen en belanghebbenden zo vroeg mogelijk betrokken bij het Programma van Eisen (PvE), om een goede afweging te maken tussen de keuzes en de gevolgen van de aanbesteding. Van 8 juli t/m 18 oktober vond de inspraak plaats op het ontwerp PvE. Op 16 december 2021 zijn de Reactienota en het definitief concept PvE vastgesteld door het dagelijks bestuur, na bespreking in de Regioraad op 14 december 2021.

Op 17 december 2021 heeft de Vervoerregio het bestek (de bundeling van alle aanbestedingsdocumenten) gepubliceerd via Tenderned, waarna op 22 december automatisch ook de aankondiging van de aanbesteding wordt gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Geïnteresseerde partijen kunnen tussen januari en april 2022 vragen over het bestek stellen , die de Vervoerregio zal beantwoorden via zogeheten “Nota’s van Inlichtingen”. 

Op 21 april 2022 dienen gegadigden hun inschrijving in te dienen, waarna de Vervoerregio deze zal gaan toetsen en beoordelen.

De uiteindelijke gunning van de concessie Zaanstreek-Waterland is voorzien in juni 2022.
Daarna heeft de winnende vervoerder ca. anderhalf jaar de tijd om de start van de concessie voor te bereiden.

Op 10 december 2023 gaat de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland van start.

Planning

De aanbesteding Zaanstreek-Waterland bestaat uit verschillende fasen. 
Globaal ziet de planning er als volgt uit:

Voorbereidingsfase
Aanbestedingsstrategie
Ontwerp PvE 
Inspraak 
Definitief PvE  en Bestek 
Vragenrondes
Sluitingsdatum inschrijvingen
Beoordeling en gunning
Implementatieperiode 


 
januari t/m mei 2021 
juni 2021
juli 2021
juli t/m oktober 2021
dec 2021
januari – april 2022
april 2022
mei t/m juni 2022 
juli 2022 t/m december 2023

 

 

Documenten

 

Artikel

Voorzitter Vervoerregio: ‘Nieuwe vervoerder Zaanstreek en Waterland krijgt veel keuzevrijheid’

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.