Banner met afbeeldingen
  • Banner
Tekst (1 kolom, smal)

Concessie Amstelland - Meerlanden

Aanbesteding 2018
Het busvervoer in het gebied Amstelland-Meerlanden wordt vanaf 10 december 2017 uitgevoerd door Connexxion. Dat is het resultaat van de aanbesteding van de OV-concessie Amstelland-Meerlanden 2018 die door de Vervoerregio Amsterdam is uitgevoerd. Met het bod van Connexxion zal de kwaliteit van het OV verder verbeteren. De looptijd van de concessie is tien jaar en eindigt op 12 december 2027, met de mogelijkheid van verlenging met maximaal vijf jaar. Het is één van de grootste aanbestede concessies van Nederland.


Tekst (2 kolommen)

De komende periode start Connexxion met de implementatie van de concessie. Samen met de Vervoerregio zullen de veranderingen van het OV-aanbod tijdens een aantal bijeenkomsten in de regio aan gemeenten en de ReizigersAdviesRaad worden toegelicht. Het uiteindelijke vervoerplan voor 2018 wordt naar verwachting na de zomer van 2017 vastgesteld.

Concessiegebied

De concessie Amstelland- Meerlanden omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, plus enkele uitlopers naar Amsterdam, Haarlem, Mijdrecht en Wilnis. Het gebied is ruim 300 vierkante kilometer groot en telt meer dan 300.000 inwoners. In het concessiegebied ligt een belangrijke motor van de Nederlandse economie: de luchthaven Schiphol. Daarnaast is de bloemenveiling Aalsmeer een belangrijke pijler van de regio. De Vervoerregio draagt jaarlijks € 40,5 miljoen bij aan deze concessie.

Hoe verloopt een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe vervoersconcessie?

De aanbestedingsprocedure verloopt volgens een vast stramien. Eerst stelt de Vervoerregio de belangrijkste uitgangspunten vast in een aanbestedingsstrategie. Op basis daarvan wordt een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Daarin staan de eisen waaraan de toekomstige concessiehouder minimaal moet voldoen. Het PvE geldt als een ‘politiek/maatschappelijk contract’ dat de Vervoerregio afsluit voor de inliggende gemeenten, de inwoners, bedrijven en instellingen, de reizigers en de aangrenzende overheden.

Na een uitgebreide adviesronde langs belanghebbende partijen wordt het definitieve PvE geschreven. Vervolgens wordt het PvE omgezet in een bestek: de technische en juridische uitwerking van het PvE. Daarna start de aanbestedingsprocedure. De inschrijvingen van vervoerders worden getoetst en beoordeeld aan de hand van de criteria in het bestek.

De aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018 is onder kenmerk 105097 te vinden op aanbestedingsplatform TenderNed. Ga hiervoor naar www.tenderned.nl.

Reiziger centraal

De Vervoerregio heeft voor de aanbesteding de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • De reiziger staat centraal, inclusief zijn reis van deur tot deur. De vervoerder stemt de busdiensten af op de huidige en toekomstige reisbehoeften van inwoners en bezoekers van Amstelland-Meerlanden.
  • Bereidheid en flexibiliteit om gedurende de gehele concessieperiode proactief in te spelen op verwachte en onverwachte ontwikkelingen in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden.
  • Een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van OV in de vervoerregio.
  • Een aanbieding doen die past binnen het meerjarige financiële kader van de Vervoerregio.

R-net en Schiphol Sternet

Het concessiegebied Amstelland- Meerlanden kent een aantal trajecten met een grote reizigersstroom verder de Randstad in. In Amstelland-Meerlanden is daarom de afgelopen jaren een netwerk van R-netlijnen (als onderdeel van het HOV-netwerk door de Randstad) ontstaan. De R-netlijnen 300 en 310 reden al (de voormalige Zuidtangent). Maar daar kwamen in december 2014 de lijnen 340, 346 en 356 bij.
Vanuit het concessiegebied is nu ook de bereikbaarheid voor reizigers, personeel en bezoekers van Luchthaven Schiphol verbeterd met Schiphol Sternet. Schiphol Sternet integreert het voormalig besloten personeelsvervoer en het openbaar vervoer in één systeem. Hiervoor betaalt Schiphol Group een jaarlijkse bijdrage aan Vervoerregio Amsterdam.

Planning aanbestedingsprocedure Amstelland-Meerlanden

In het najaar van 2015 is het aanbestedingsteam van de Stadsregio (nu Vervoerregio) begonnen met de voorbereidingen van de aanbesteding. Hieronder is te zien wanneer de verschillende aanbestedingsdocumenten door het dagelijks bestuur van de Stadsregio zijn vastgesteld.

29 oktober 2015 Plan van aanpak vastgesteld
10 december 2015         Aanbestedingsstrategie vastgesteld
28 januari 2016              Ontwerp Programma van Eisen vastgesteld
februari – maart 2016   Inspraakperiode  
april 2016 Programma van Eisen vastgesteld
9 juni 2016 Bestek vastgesteld en aankondiging opdracht
20 juni 2016 Publicatie aanbestedingsdocumenten
oktober 2016 Sluiting inschrijvingsperiode
december 2016 Gunning: de nieuwe vervoerder wordt geselecteerd
december 2017 Start nieuwe dienstregeling

Het ontwerp Programma van Eisen is ook in de Regioraad van 15 maart en 10 mei 2016 besproken.

De invoering van de nieuwe concessie

De voorbereidingen op de invoering van de nieuwe concessie zijn in volle gang. Informatie over de innovaties, het nieuwe materieel, het vervoerplan en vragen van reizigers is te vinden op: www.connexxion.nl/aml

Connexxion start per 10 december 2017 met een fors aantal Connexxion buslijnen die R-net worden. Ook komen er geheel nieuwe R-net lijnen bij. De weergegeven kaart toont schematisch waar R-net straks rijdt en met welke lijnnummers. Het betreft hier de situatie zoals deze zal zijn totdat de Noord-Zuidlijn in gebruik genomen wordt. Dit is voorzien op 22 juli 2018. Vanaf dat moment komen er wederom wijzigingen in het netwerk. Het basisnetwerk en Schipholnet (de nieuwe naam van Schiphol Sternet) zullen later gepubliceerd worden. De getoonde kaart is onder voorbehoud; op details kan de kaart nog wijzigen.


Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.

Vervoerregio Amsterdam maakt gebruik van cookies

Beste bezoeker,

Op onze website plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken, het gebruik te kunnen meten en onze website te kunnen verbeteren. Uit deze cookies zijn geen persoonlijke gegevens te herleiden, ze zijn volledig geanonimiseerd.

Wij bieden u de mogelijkheid om onze artikelen via de website te plaatsen op social media. Wanneer u hiervoor kiest, wordt u doorgeleid naar een andere partij. Op social media kunnen er andere instellingen en voorwaarden gelden. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Door op ‘Akkoord’ te klikken of deze website te gebruiken ga je akkoord met het plaatsen van functionele en analytische cookies.